20090402

KIZ KULESİ - MEDENİYETİN BAŞKENTİ İSTANBUL - Karakalem Sergisi

Üsküdar ın sembolü haline gelen kule, M.Ö. 2475 yıllarına kadar uzanan tarihi bir geçmişe sahiptir. İlk olarak Yunanlılar döneminde bir mezara ev sahipliği yapan bu ada Bizans döneminde inşa edilen ek bina ile gümrük istasyonu olarak kullanılmıştır. Osmanlı döneminde ise gösteri platformundan, savunma kalesine, sürgün istasyonundan, karantina odasına kadar bir çok işlev yüklenmiştir. En uzun soluklu görevi ise geceleri gemilere göz kırpan feneriyle yol göstermesidir. Günümüzdeki kulenin taş hali Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından 1725 yılında yapıltırılmıştır. Kulenin adıyla alakalı bir çok rivayet vardır bunlardan en ünlüsü bizans imparatorlarından birinin suç işleyen kızını kuleye hapsettiği için buraya kız kulesi denmiş olmasıdır.


blog comments powered by Disqus
Bookmark and Share
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template